prof. dr hab. Adam Brzozowski, radca prawny, wspólnik

Wykształcenie:
1969 – 1974 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom z wyróżnieniem
1976 – 1978 – Sąd Wojewódzki w Warszawie, aplikacja sądowa, egzamin sędziowski
1984 – studia na Wydziale Zagranicznym w Akademii Prawa Porównawczego, Strasbourg
1989 – praktyki w Bonn, Niemcy
1991 – praktyka w Hamburgu, Niemcy
1996 – praktyka w Hamburgu, Niemcy

Kariera zawodowa:
od 1974 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Prawa Cywilnego
1974 – 1975 – asystent stażysta
1975 – 1976 – asystent
1976 – 1982 – starszy asystent
1982 – doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, praca na temat: „Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła”
1992 – stopień doktora habilitowanego – praca na temat: „Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania według prawa polskiego”
od 1994 – profesor nadzwyczajny
1990 – 1994 – sekretarz Komisji Reformy Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Polsce
1991 – 1996 – konsultant oraz ekspert Biura Informacji i Analiz w Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
1993 – 2000 – „Klineman, Rose and Wolf – Poland Sp. z o.o.”
od 1995 – ekspert przy Komitecie Integracji Europejskiej w Polsce
dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.
od 2000 – „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa
2008-2012 – członek Zarządu Fundacji im. Ronalda Reagana w Polsce
W 2016 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Języki obce:
niemiecki, francuski, rosyjski