W zeszłym roku informowaliśmy o wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku z 12 kwietnia 2018 r. (II CSK 399/17) w sprawie o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa, w której Powoda reprezentował nasz wspólnik, mec. Maciej Kruszyński. 23 marca 2019 r. na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Sędziego SN w stanie spoczynku Antoniego Górskiego, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, w którym wyrok ten został poddany szczegółowej analizie. Autor z zadowoleniem przyjął odejście przez SN od dawnej linii orzeczniczej, dotyczącej dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z protokołu przesłuchania świadka, sporządzonego w innym postępowaniu. Zagadnienie to stanowiło przedmiot jednego z głównych zarzutów skargi kasacyjnej, przygotowanej przez mec. Kruszyńskiego. Cieszymy się, że rozstrzygnięcie SN zostało zauważone przez tak znamienitego Autora. Poniżej link do artykułu na stronach internetowych Rzeczpospolitej:

https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303239993-Protokol-przesluchania-swiadka-jako-dowod-w-innej-sprawie.html