W Polsce panuje nadal stosunkowo niska świadomość na temat tego, czym zajmuje się radca prawny. Bardzo często zdarza się, że jego profesja mylona jest z zawodem doradcy prawnego, który nie bierze bezpośredniego udziału w sprawach. Warto wiedzieć, że obecne uprawnienia radców i adwokatów nie różnią się wiele od siebie, w związku z czym radca może reprezentować swojego klienta zarówno w sprawach ubezpieczeniowych, majątkowych, jak i rodzinnych.

Radca prawny a adwokat

Warto zaznaczyć, że zawód radcy prawnego jest stosunkowo młody. Jego początek datuje się na lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku. Początkowo radca zajmował się wyłącznie obsługą przedsiębiorstw państwowych. W tym też okresie mógł on wykonywać swoje obowiązki tylko wtedy, kiedy pozostawał zatrudniony przez przedsiębiorstwo (zawód radcy nie był więc zawodem autonomicznym). Z czasem charakter pracy radców, a co za tym idzie i ich uprawnienia, zaczęły zbliżać się do zawodu adwokata. Należy również wiedzieć, że zakres pracy, który mogą wykonywać radcy prawni, ulega stałemu rozszerzeniu. Radca udziela pomocy przede wszystkim w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, administracyjnego i cywilnego.

W jaki sposób może pomóc radca prawny?

Radcę i adwokata, poza możliwością obrony klienta w sprawach karnych, dzieli jeszcze jedna ważna kwestia. Radcowie prawni mogą zajmować się sporządzaniem opinii prawnych, udzielaniem porad, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed urzędami i sądami. Warto również wiedzieć, że wyżej wymienione usługi mogą być wykonywane w obrębie niemal wszystkich dziedzin prawa.

Radca prawny – nie tylko doradca

Często zdarza się, że zawód radcy prawnego mylony jest z zawodem doradcy prawnego. Należy jednak pamiętać, że podobieństwa zaczynają się i kończą wyłącznie na nazwie. Radca prawny to wolny zawód. W praktyce oznacza to, że wykonując swoje obowiązki, radca nie może ulegać żadnym wpływom lub naciskom, a jego praktyka powinna być podparta odpowiednim wykształceniem. Doradca prawny to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku prawo, ale nie zrobiła aplikacji. Jego praca opiera się najczęściej na prowadzeniu biura zajmującego się udzielaniem porad lub sporządzaniem pism procesowych.