Rozwód to zawsze trudne przeżycie dla całej rodziny. W jego wyniku cierpią wszyscy – współmałżonkowie, ich rodziny, a przede wszystkim dzieci. Pomimo że dziecko musi zostać przy jednym z rodziców, to odpowiedzialnością za ich wychowanie obarczone są obie strony. Mając to na uwadze należy pamiętać, że dziecko ma prawo do otrzymywania alimentów. Dzięki nim możliwe jest pokrycie kosztów związanych z dorastaniem oraz wychowaniem. Jakie czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów?

Kompromis dla dobra dziecka

Trzeba pamiętać, że zasądzone alimenty nie są karą dla żadnego z rodziców. Są one raczej formą zabezpieczenia bytu dziecka, które nie jest winne tego, że jego najbliższym się nie powiodło. Sąd podczas zasądzania alimentów bierze pod uwagę dwa główne czynniki, za którymi kryje się kilka bardziej konkretnych elementów. Składają się na nie: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości finansowe zobowiązanego. Należy zdawać sobie sprawę, że sąd weźmie pod uwagę nie tylko wyżej wymienione czynniki, ale i te, które są niepoliczalne, ale świadczą o zaangażowaniu stron w wychowanie małoletniego. Sąd jest obiektywny i opiera się wyłącznie na udokumentowanych faktach, a nie opiniach. W związku z tym życzenia którejkolwiek ze stron, co do wysokości alimentów, mogą się znacznie różnić od zasądzonej przez sędziego kwoty.

Jakie czynniki weźmie pod uwagę sąd?

Głównym zadaniem sądu w przypadku spraw alimentacyjnych, jest zabezpieczenie bytu dziecka po rozstaniu rodziców. Chodzi tutaj przede wszystkim o potrzeby usprawiedliwione, dlatego nie ma ryzyka, że o wysokości zasądzonej kwoty decydować będą dziecięce fanaberie. Do grona uzasadnionych potrzeb zalicza się przede wszystkim te, które związane są z: wyżywieniem, ubraniem, zdrowiem, mieszkaniem, wypoczynkiem, edukacją i rozwijaniem zainteresowań. Uwzględnia się również wiek, potrzeby duchowe i fizyczne, a także uzdolnienia. Warto pamiętać, że sąd zasądzając alimenty bierze również pod uwagę możliwości finansowe osoby, która objęta została obowiązkiem alimentacyjnym. Jeżeli chcemy mieć pewność, że sprawa przebiegnie szybko i sprawnie, to powinniśmy zastanowić się nad wynajęciem dobrego adwokata.