Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Roshen Europe Sp. z o.o.; Specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz nowych technologii. Wieloletni praktyk w zakresie audytów i wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Autor metodologii szacowania ryzyka dla ochrony danych osobowych oraz procedury klasyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych.

Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w specjalności Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe oraz Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Autor publikacji:

  • Wybrane zagadnienia związane z obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, Monitor Prawniczy, Nr 3/2018
  • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, Monitor Prawniczy, Nr 16/2018
  • Powierzanie przetwarzania danych osobowych, Monitor Prawniczy, Nr 9/2019