Maciej Kruszyński, adwokat, wspólnik

 

Adwokat Maciej Kruszyński specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażu. Reprezentował kluczowych klientów kancelarii w najtrudniejszych procesach związanych z rozliczeniami projektów infrastrukturalnych, czynami nieuczciwej konkurencji, prawem spółek, jak również odpowiedzialnością Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej. Razem z prof. Adamem Brzozowskim i prof. Wojciechem Kocotem przygotowywał skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego i reprezentował klientów w postępowaniu kasacyjnym. Mec. Maciej Kruszyński w swej praktyce zawodowej zdobył także doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych, współpracując z prof. Piotrem Kruszyńskim.

Wykształcenie:
2003-2008 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom z wyróżnieniem
2006-2007 – Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, najlepszy student na roku
od 2008 – doktorant z wolnej stopy w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW
2009-2012 – aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie
2012 – egzamin adwokacki, drugi wynik w Izbie Warszawskiej, wpis na listę adwokatów

Kariera zawodowa:
2005-2006 – Doradztwo prawne w Fundacji Academia Iuris, wolontariusz
2007 – Staż w kancelarii „Linklaters T. Komosa i Wspólnicy” Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
2008-2009 – prawnik w Kancelarii Adwokackiej adw. Bogdana Borkowskiego w Warszawie
od 2009 – „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa

Języki obce:
angielski, niemiecki