Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), biegły sądowy ad hoc.

Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu doradztwa kontraktowego przy realizacji inwestycji celu publicznego. W tym identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii. Podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizowanych umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe.      

Współautor szeregu opinii prywatnych, na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych.

Kwalifikacje:

 • Magister inżynier Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, kierunek: Budownictwo, specjalność: Budowa dróg i mostów, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 • Studia Podyplomowe, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Zarządzanie w budownictwie, Politechnika Warszawska, Polska akredytowanych przez Chartered Institute of Building United Kingdom (CIOB) oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB).
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR) – tytuł niezależnego Inżyniera Konsultanta SIDIR (nr certyfikatu 491)
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (nr MAZ/0122/OWOD/12), inżynieryjnej mostowej (nr MAZ/0294/WBM/15) i inżynieryjnej kolejowej (nr MAZ/0533/WBKI/16) – bez ograniczeń


Podsumowanie:

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami infrastrukturalnymi realizowanymi w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Bardzo dobrą znajomość technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych, obiektów inżynieryjnych i dróg żelaznych, praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu doradztwa kontraktowego, w tym identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle realizowanych umów o roboty budowlane.       

Główne kompetencje:

 • Doradztwo kontraktowe
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Unikanie i rozwiązywanie sporów (występowanie jako Ekspert/Biegły – analizy terminowe, analizy kosztowe, analizy jakości robót i aspektów technicznych,prowadzenie mediacji i rozjemstwo).  
  • Przygotowywanie i obrona przed roszczeniami (wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

 

 • Zarządzanie projektami
  • Administrowanie projektami
  • Planowanie i harmonogramowanie
  • Kontrola kosztów
  • Koordynacja projektu
  • Praca z dokumentacją techniczną

Obszary:

 • Drogi
 • Kolej
 • Energetyka
 • Przemysł
 • Obiekty użyteczności publicznej