Michał Stryjewski, adwokat, wspólnik

Adwokat Michał Stryjewski, obok profesora Adama Brzozowskiego i profesora Wojciecha Kocota jest liderem zespołów procesowych w największych i najbardziej złożonych sporach sądowych prowadzonych przez kancelarię. Występuje w charakterze pełnomocnika zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi jak i sądami polubownymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Specjalizuje się w prawie procesowym, prawie cywilnym (w tym ubezpieczeniowym), prawie pracy, prawie handlowym, prawie gospodarczym, budowalnym, prawie obrotu nieruchomościami, jak też prawie karnym. Autor wielu opinii prawnych i raportów due diligence dotyczących nieruchomości. Negocjator zarówno w postępowaniach toczących się przed skierowaniem sporu na drogę postępowania sądowego, jak i w transakcjach handlowych. Reprezentował przed sądami i doradzał największym polskim i zagranicznym przedsiębiorcom.

Wykształcenie:
1997 – 2002 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
2004 – 2007 – aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Warszawie
2007 – egzamin sędziowski
2008 – wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
doktorant z wolnej stopy na Wydziale Prawa i Administracji UW

Kariera zawodowa:
2001 – praktyka w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy
od 2002 – „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa

Języki obce:
angielski