Reprezentowany przez naszą kancelarię Torprojekt sp. z o.o., lider konsorcjum spółek Torprojekt i Kuryłowicz & Associates sp. z o.o., po wielu miesiącach negocjacji zawarł z PKP PLK S.A. aneksy do podpisanej w styczniu 2018 r. umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIŚ 5.1-13 „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz umowę na zamówienie podobne. Jest to znaczne rozszerzenie zakresu prac. Wprowadzone zmiany obejmują przygotowanie dokumentacji projektowej dla:

  • przebudowy tunelu średnicowego linii kolejowej nr 448 i nr 002 (linii podmiejskiej i dalekobieżnej);
  • budowy nowego podziemnego przystanku osobowego w rejonie ronda de Gaulle’a w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyłączeniem z ruchu pasażerskiego przystanku osobowego Warszawa Powiśle;
  • budowy nowego przystanku osobowego w rejonie ulicy Solec w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • budowy nowych dwutorowych łącznic kolejowych w kierunku linii nr 006 i 009 wraz z dostosowaniem układu torowego głowicy wschodniej i zachodniej stacji Warszawa Wschodnia.

Jeden z naszych wspólników, adw. Michał Stryjewski, wspierał Torprojekt sp. z o.o. w tych niezwykle ważnych i bezprecedensowych negocjacjach od początku, aż do ich pomyślnego zakończenia. Ich skutkiem jest znaczące podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy za sporządzenie dokumentacji projektowej.

Modernizacja linii średnicowej to zdecydowanie najważniejsza inwestycja kolejowa w aglomeracji warszawskiej w ciągu ostatnich lat. Linia ta ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Warszawy, ale także dla całego kraju. Jej zaprojektowanie jest zadaniem wysoce skomplikowanym i nieporównywalnym co do zakresu z innymi obiektami.

O zawarciu aneksów informowały liczne media np.:

https://www.money.pl/gospodarka/bedzie-alternatywa-dla-metra-w-warszawie-umowa-jest-juz-podpisana-6629708127853088a.html

https://warszawa.tvp.pl/53336737/dwa-nowe-przystanki-linii-srednicowej-podpisano-umowe-na-projekt

https://kolejowyportal.pl/jest-umowa-na-projekt-nowych-przystankow-na-linii-srednicowej/

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-jest-wreszcie-umowa-na-projekt-dodatkowych-przystankow-na-srednicy-68393.html