Pobierz katalog (PDF)

Kancelaria Prawnicza Barylski Brzozowski i Wspólnicy specjalizuje się m.in. w kompleksowej obsłudze prawnej czynności związanych z obrotem nieruchomościami i inwestycjami budowalnymi, a także postępowań sądowych oraz pozasądowych (w tym administracyjnoprawnych), jakie powstają w związku z ich realizacją.

Kancelaria Prawnicza Barylski Brzozowski i Wspólnicy oferuje kompleksowe, kompetentne i efektywne usługi prawne w zakresie prawa polskiego i europejskiego. Świadczymy usługi w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego prawa budowlanego, prawa nieruchomości, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, w tym zobowiązań i prawa administracyjnego.

Kancelaria Prawnicza Barylski Brzozowski i Wspólnicy reprezentuje Klientów przed wszystkimi instancjami organów wymiaru sprawiedliwości, przed sądami powszechnymi i polubownymi, zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym, często w sporach o znacznej  wartości (mierzonych setkami milionów złotych) oraz o bardzo skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym, które nierzadko mają charakter precedensowy. Z racji wysokich  kwalifikacji naszych ekspertów, Klienci powierzają nam reprezentację ich interesów w sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym. Często przejmujemy sprawy prowadzone uprzednio przez inne kancelarie i wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych prawników, odwracamy niekorzystne dla Klientów rozstrzygnięcia sądowe.

Na pierwszym miejscu zawsze jest dla nas satysfakcja naszych Klientów. W naszej opinii, u podstaw rzetelnej obsługi prawnej leży indywidualne podejście do klienta oraz poszanowanie dla jego czasu i pieniędzy. Nierzadko, w  ramach ochrony interesów naszych Mocodawców doradzamy także polubowne rozwiązywanie powstałych sporów, tam gdzie jest to dla nich korzystne. Specjalizujemy się również we wszelkich rodzajach negocjacji zarówno z osobami prywatnymi, jak też organami administracji publicznej.

Wspólnicy oraz eksperci współpracujący z  Kancelarią pełnią prestiżowe funkcje arbitrów w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Kancelaria Prawnicza „Barylski Brzozowski i Wspólnicy” ma szczególnie duże doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w związku z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym (budowlanym). Nasze porady w tej dziedzinie wykraczają często poza problematykę umów projektowych lub o roboty budowlane i wynikających z nich sporów, obejmując również m.in. konsultacje dotyczące doboru wykonawcy oraz uzyskiwania potrzebnych koncesji lub zezwoleń. Doskonale znana jest nam także specyfika kontraktów FIDIC. Jako że inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o projekty objęte prawami autorskimi, posiadamy doświadczenie w zakresie prawa autorskiego. Negocjacje i różnego typu postępowania, w których reprezentujemy naszych Klientów, dotyczą często także złożonych projektów infrastrukturalnych o zasięgu ogólnopolskim, a nawet europejskim.

Istotne znaczenie w działalności naszej Kancelarii ma problematyka prawna nieruchomości. Naszym klientom często wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania prawne dotyczące nabycia nieruchomości i prowadzenia procesów inwestycyjnych. Zaprojektowaliśmy i doprowadziliśmy do sfinalizowania wielu korzystnych transakcji, szeroko komentowanych na rynku obrotu nieruchomościami, których stronami były zarówno uznane firmy polskie oraz renomowane zagraniczne firmy działające w Polsce. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi najmu nieruchomości, w tym m. in. lokali wielkopowierzchniowych oraz powierzchni biurowych, zarówno po stronie wynajmujących, jak również najemców.

Z racji uczestniczenia od ponad 25 lat w dużej ilości procesów inwestycyjnych, czy to po stronie inwestorów czy wykonawców, Kancelaria Prawnicza „Barylski Brzozowski i Wspólnicy” posiada jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych w Polsce zespołów prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji, kierowany w razie potrzeby przez wspólników  Kancelarii, w zależności od charakteru spraw, prof. dra hab. Adama Brzozowskiego (eksperta z zakresu prawa umów, a w szczególności specjalistę z zakresu umów o dzieło i o roboty budowlane, autora komentarza do tych umów i poświęconego umowie o dzieło rozdziału w Systemie Prawa Prywatnego), bądź prof. dra hab. Wojciecha Kocota (specjalistę z zakresu prawa umów, autora wielu publikacji z tej dziedziny). W zespole Kancelarii, znajdują się także inni specjaliści z zakresu prawa cywilnego i handlowego, radcy prawni i adwokaci.

Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów na wszystkich etapach postępowań w sprawach zamówień publicznych. Uczestniczymy m.in. w procesach przygotowania dokumentacji przetargowej, wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargach oraz przygotowywania samych ofert jak też ogłoszeń przetargowych. Wspieramy naszych Klientów w komunikacji z zamawiającym, jak również podczas procedur odwoławczych (w zakresie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz skarg do sądów powszechnych).

Mamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wykonawców, jak i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej oraz sporządzania opinii prawnych dotyczących problemów pojawiających się w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Dysponujemy także bogatym doświadczeniem w realizacji prestiżowych przedsięwzięć infrastrukturalnych o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim. Jednym z naszych Klientów było Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, w imieniu którego prowadziliśmy spór z głównym wykonawcą złożonej i skomplikowanej inwestycji określanej jako rozbudowa portu lotniczego im. Fryderyka Chopina. Z naszych usług korzystały znane i cenione na rynku spółki takie jak Telekomunikacja Polska S.A., które realizowały inwestycje budowlane w postaci jednych z największych biurowców na terenie Warszawy. Doradzaliśmy Prezydentowi Miasta Płock przy budowie przeprawy mostowej na Wiśle wraz z drogami dojazdowymi. Stale współpracujemy z deweloperami realizującymi różnego rodzaju inwestycje budowlane. Nasza Kancelaria świadczyła też usługi na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w sporze z podmiotem, który został wyłoniony w przetargu na koncepcję i projekt architektoniczny budynku Wydziału Dziennikarstwa.

Potencjał i doświadczenie Kancelarii Prawniczej BARYLSKI BRZOZOWSKI i Wspólnicy w zakresie nieruchomości

Kancelaria Prawnicza „Barylski Brzozowski i Wspólnicy” specjalizuje się w prawnej problematyce obrotu nieruchomościami. Z uwagi na szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie zespołu ekspertów działających w Kancelarii, możemy zapewnić kompetentną i kompleksową obsługę prawną wszelkich przedsięwzięć odnoszących się do nieruchomości. Kancelaria doprowadziła do sfinalizowania wielu skomplikowanych transakcji dotyczących nieruchomości, których stronami były zarówno podmioty krajowe, jak też zagraniczne. Kancelaria przygotowała m.in. następujące transakcje: 

 

                                      

kompleksowa obsługa inwestycji GHELAMCO, m. in. projekty: Wronia, Spire, Powiśle, Foksal, Plac Grzybowski, Mokotowska, Lesznowola, Janki;

kompleksowa obsługa prawna inwestycji Greenwings w Warszawie;

nabycie przez spółkę z grupy IVG Institutional Funds budynków tworzących kompleks biurowy Jerozolimskie Business Park w Warszawie oraz reprezentacja w zakresie obsługi umów najmu. Reprezentacja IVG przy transakcji sprzedaży budynku Victoria w Warszawie;

kompleksowa obsługa transakcji nabycia Gromada Hotel Airport w Warszawie przez Resse;

nabycie przez spółki córki DB Real Estate Investment GmbH (ramię Deutshe Banku AG zajmujące się inwestycjami w nieruchomości na całym świecie) szeregu nieruchomości komercyjnych i biurowych w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku (projekty Kopernik Office Building, Brama Zachodnia, Galeria Łódzka, Millenium Plaza, Alpha Centrum) oraz reprezentacja w zakresie obsługi umów najmu;

nabycie przez spółkę z udziałem duńskim Ceraco Polska Ltd. nieruchomości gruntowej w Warszawie na Ursynowie z przeznaczeniem pod budynki biurowe oraz doradztwo w zakresie organizacji  finansowania i realizacji przedsięwzięcia;

kompleksowa obsługa KARMAR S.A. przy inwestycji Nordic Park w Warszawie;

nabycie przez Roma Office Center Ltd. nieruchomości z budynkiem biurowym w centrum Warszawy oraz doradztwo w zakresie umów o roboty budowlane;

nabycie dla Atomic Entertainment LLC nieruchomości z przeznaczeniem na centra rozrywki (8 projektów) oraz kompleksowa reprezentacja we wszystkich sprawach budowlanych i korporacyjnych;

nabycie przez United Technologies Automotive Ltd. oraz Kirchhoff Gruppe Ltd. gruntów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu z przeznaczeniem na budowę zakładów produkcyjnych oraz reprezentacja przy negocjacjach kontraktów budowlanych;

kompleksowa reprezentacja podmiotów z grupy APM przy nabywaniu gruntów na potrzeby działalności deweloperskiej oraz w trakcie wszelkich procesów inwestycyjnych (ponad 15 różnych projektów inwestycyjnych);

reprezentacja PKP przy projekcie budowy Galerii Dominikańskiej w Krakowie (tereny Dworca Głównego);

reprezentacja TP. S.A w zakresie projektów nieruchomościowych (m.in. budynki  biurowe przy ul. Moniuszki oraz przy ul. Twardej w Warszawie) – sprawy związane z przebiegiem procesów inwestycyjnych oraz nabywaniem gruntów;

kompleksowa reprezentacja HDP Sp. z o.o. przy realizacji parku przemysłowego Crosspoint w Żorach (nabycie gruntów, negocjacje umów wykonawczych i najmu);

kompleksowa obsługa prawna TTcomm S.A. przy nabyciu nieruchomości oraz prowadzeniu procesu inwestycyjnego na nabytej nieruchomości;

kompleksowa obsługa prawna Euromax sp. z o.o. przy sprzedaży Centrum Handlu Hurtowego „Maximus” obejmująca m.in. prowadzenie negocjacji oraz przygotowanie umów sprzedaży;

kompleksowa obsługa Curtis Development przy realizacji inwestycji w Warszawie i w Piasecznie (m.in. Curtis Plaza);

obsługa PKP – Dominos Pizza na terenie całego kraju przy nabywaniu nieruchomości oraz prowadzeniu procesu inwestycyjnego przy zakładaniu 17 restauracji;

obsługa w zakresie prowadzenia negocjacji oraz due diligence dla Legnicka Development przy inwestycji Galeria Legnicka;

kompleksowa obsługa Nirchei Group przy nabyciu Frigo Logistics and Distribution Park w Żninie;

kompleksowa obsługa inwestycji Concept Development w Warszawie (kompleks apartamentów i domów, łączna powierzchnia 120.000 m2);

kompleksowa obsługa Leroy Merlin, w tym prowadzenie spraw administracyjnych (m. in. Arkadia, Ostrobramska);

obsługa Uniwersytetu Warszawskiego w związku z inwestycją dotyczącą gmachu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Warszawie;

nabycie przez Ford Motor Corporation gruntów oraz kompleksowa reprezentacja przy budowie zakładów Forda w Płońsku (przedsięwzięcie, w ramach którego zakupiono nieruchomości od 14 rolników, gminy i Skarbu Państwa oraz uzyskano pakiet niezbędnych pozwoleń, składającego się w szczególności z 16 pozwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych);

nabycie terenów na potrzeby inwestycji budowlanych oraz kompleksowa reprezentacja TKG Investment (Centrum Handlowe Reduta w Warszawie);

nabycie terenów na potrzeby inwestycji budowlanych oraz kompleksowa reprezentacja AIG/Lincoln LLC Group (Warszawa – Saski Park, Puchały – Diamond Business Park, Łódź – Diamond Business Park II, Piaseczno – Poland Bussines Park V); uczestnictwo w negocjacjach ze sprzedawcami gruntów, przygotowywanie stosownych umów, doradztwo w sprawach znoszenia obciążeń nieruchomości, uzyskiwanie wpisów do ksiąg wieczystych, negocjacje umów o roboty budowlane i kredytowych itp.;

obsługa prawa Bartimpex przy realizacji projektu budowy trzech tłoczni gazu w Polsce: w Ciechanowie, Szamotułach i Zambrowie;

nabycie przez Menard Doswell & Co. nieruchomości gruntowych, doradztwo w zakresie organizacji  finansowania i budowy Warsaw Industrial Center (w wyniku tej transakcji na ośmiohektarowej działce w Warszawie powstał kompleks biur i magazynów); Usługi prawne Kancelarii dotyczyły wszystkich etapów realizacji przedsięwzięcia;

reprezentacja IFFP Polska w zakresie wszystkich spraw inwestycyjnych (sieć restauracji Burger King – 25 lokalizacji);

kompleksowa obsługa inwestycji KIRCHOFF Group w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu;

nabycie przez belgijską firmę D&V Properties kilku nieruchomości w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich oraz kompleksowe doradztwo prawne;

nabycie przez American Retail System (Pizza Hut) zabudowanej nieruchomości na rynku we Wrocławiu, oraz doradztwo w zakresie organizacji  finansowania przedsięwzięcia (budynek należał do likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego);