Paweł Helta, radca prawny, wspólnik

 

Radca prawny Paweł Helta specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz prawie budowalnym. Autor wypowiedzi prasowych dotyczących problematyki umowy o roboty budowlane a także wielu opinii prawnych i raportów due diligence dotyczących nieruchomości i spółek. Reprezentował kluczowych klientów kancelarii w transakcjach mających za przedmiot obrót nieruchomościami. Występuje w charakterze pełnomocnika zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi jak i sądami polubownymi, w szczególności w sporach z zakresu prawa budowlanego (w tym dotyczących wykonania i rozliczenia projektów infrastrukturalnych), czynów nieuczciwej konkurencji, prawa rzeczowego i prawa spółek handlowych.

Wykształcenie:
2000 – 2005 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
2007 – 2011 – aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
2011 – egzamin radcowski i wpis na listę radców prawnych
doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW

Kariera zawodowa:
2002 – 2003 – praktyka w Kancelarii Adwokackiej Mariana Helty
2004 – praktyka w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Wydział I Cywilny
2004 – praktyka w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Perłowskiej
od 2004 – „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa

Języki obce:
angielski