Nasza kancelaria zapewnia doradztwo prawne przy procesie tworzenia największych instytucji finansowych w kraju. Dodatkowo udzielamy porad prawnych w szeroko pojętym zakresie działalności bankowej, obejmujące przygotowanie umów o prowadzenie rachunku bankowego, umów kredytowych, warunków ogólnych, regulaminów udzielania kredytów, umów o prowadzenie rachunków inwestycyjnych, umów leasingowych, umów faktoringu, umów o udzielanie poręczeń i zabezpieczeń oraz umów o współpracy międzybankowej.