Uczestniczymy w tworzeniu nowych spółek handlowych jak również zapewniamy doradztwo we wszystkich dziedzinach ich działalności i strategii handlowej. Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną spółek, w tym przygotowywaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, zmianami umów i statutów oraz zmianami w organach. Prowadzimy procesy transformacyjne spółek, takie jak łączenie, podział i przekształcanie. Zdobyliśmy znaczące doświadczenie w dziedzinie tworzenia wspólnych przedsięwzięć (joint venture) na rynku polskim.

Oferujemy pełny zakres usług naszym Klientom korporacyjnym, w szczególności udział w negocjacjach, przygotowanie projektów umów, jak również pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Opiniujemy projekty umów oraz kontrakty już zawarte. Uzyskanie precyzyjnego stanowiska dotyczącego konkretnej umowy pozwala naszym Klientom oszczędzić koszty i uniknąć długotrwałego sporu w sądzie.

Przygotowujemy umowy z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego, w tym z zakresu obrotu nieruchomościami, zabezpieczenia wierzytelności, obrotu udziałami, akcjami oraz papierami wartościowymi. Nasze doświadczenie wskazuje, że dobrze przygotowana umowa jest najlepszym zabezpieczeniem interesów Klienta.

Praktyka Kancelarii obejmuje również umowy z zakresu spraw życia codziennego, np. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, dożywocia czy z zakresu prawa budowlanego. Obsługa przez nas prowadzona obejmuje również umowy nienazwane.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez prawników naszej kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego pozwala w najlepszy sposób zrealizować i zabezpieczyć interes Klienta.