Prawo zalicza się do tych dziedzin nauki, które charakteryzują się szczególną zawiłością. Często właśnie z tego powodu staramy się nie zawracać nim sobie głowy, nawet wtedy, kiedy powinniśmy. Pamiętajmy jednak, że nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto czasami zainteresować się polskim prawodawstwem. Dzięki temu będziemy mogli bez większego problemu zrozumieć zawiłość stanowionych paragrafów. Najczęściej w naszym kraju korzysta się z prawa zobowiązań oraz prawa cywilnego. Czym są te dwie dziedziny prawa i co należy o nich wiedzieć – tego dowiedzą się Państwo z treści poniższego artykułu.

Prawo cywilne

Najogólniej rzecz ujmując, prawo cywilne to zespół norm traktujących o stosunkach o charakterze cywilnoprawnym, które dotyczą wyłącznie podmiotów indywidualnych. Warto wiedzieć, że ta gałąź prawa jest obszerna, ponieważ obejmuje niemal wszystkie obszary ludzkiego życia. Głównie z tego powodu prawo cywilne zostało podzielone na kilka pomniejszych grup, w których mieści się m.in. prawo handlowe, prawo własności intelektualnej oraz prawo pracy. Poza podziałem ogólnym wyróżnia się również podział szczegółowy na dziedziny, którymi zajmuje się prawo cywilne.  W związku z nim wyróżniamy prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo rodzinne, a także prawo ogólne, które obejmuje wszystkie dziedziny życia. Prawo cywilne to wyjątkowo obszerna gałąź prawa, która reguluje wszystkie zależności występujące pomiędzy jednostkami.

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań to jedna z głównych gałęzi prawa cywilnego. Jego głównym zadaniem jest nie tylko regulowanie wszelkich podjętych zobowiązań, ale również ustalenie relacji pomiędzy usługobiorcami a usługodawcami. Warto również zaznaczyć, że prawo zobowiązań reguluje obrót finansowy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, dbając o interesy usługodawców i usługobiorców. Prawo zobowiązań w sposób ścisły określa  również zawarte umowy międzynarodowe, przepisy kodeksu cywilnego, a także pewne ustawy.