Przypominamy, że nasz wspólnik, prof. Adam Brzozowski, jest autorem monografii na temat klauzuli rebus sic stantibus oraz poświęconych jej fragmentów t. 6 Systemu Prawa Prywatnego pod redakcją A. Olejniczaka i Komentarza do Kodeksu cywilnego pod red. K. Pietrzykowskiego, a także licznych artykułów naukowych na ten jakże aktualny obecnie temat.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/11188-wplyw-zmiany-okolicznosci-na-zobowiazania-klauzula-rebus-sic-stantibus-adam-brzozowski