Już 28 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się seminarium pn. „Waloryzacja” kontraktów budowlanych – teoria a rzeczywistość. Organizatorami wydarzenia są Kancelaria Prawnicza “BARYLSKI BRZOZOWSKI I WSPÓLNICY oraz firma CCM Construction & Claims Management działająca na rynku usług doradczych branży budowlanej.
Uczestnikom seminarium przedstawione zostanie szerokie spektrum zagadnień związanych z waloryzacją kontraktów budowlanych. Wydarzenie ma na celu przybliżenie uwarunkowań prawnych obejmujących wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne, omówienie rodzaju ryzyk kontraktowych przypisanych każdej ze stron umowy i związanych ze wzrostem kosztów realizacji robót oraz przedstawienie różnych możliwości praktycznego podejścia do waloryzacji w celu ustalenia kwoty odpowiadającej rzeczywistej wartości realizowanych robót budowlanych.
Wydarzenie objęte zostało patronatem merytorycznym Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
Zapraszamy do udziału!

Kliknij aby pobrać plik PDF z prezentacją