Na stronach NSA i w serwisie LEX ukazało się właśnie uzasadnienie wyroku z 9 marca 2020 r., którym WSA w Warszawie na skutek skargi naszej kancelarii, uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę jednego z największych osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Śródmieście. Autorami skargi byli mec. Maciej Kruszyński i mec. Michał Stryjewski z Kancelarii Prawniczej Barylski Brzozowski i Wspólnicy. W tej złożonej sprawie Sąd rozważał m.in. zgodność projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, prawidłowość dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dostęp inwestycji do drogi publicznej i przyłączy, podzielając większość z podniesionych przez nas zarzutów. Gratulujemy naszym wspólnikom!
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/60F30CA5B1