Faktoring to wyjątkowo efektywne narzędzie finansowe. Sprawdza się doskonale szczególnie w obecnych warunkach gospodarczych, ponieważ przedłużone terminy płatności są stałym elementem w działalności wielu polskich przedsiębiorstw. Na czym polega istota faktoringu i jakie elementy należy spełnić, aby móc z niego skorzystać?

Faktoring – najlepsze lekarstwo na brak gotówki

Faktoring nazywany jest również krótkoterminowym finansowaniem. Przeważnie przedsiębiorstwom udziela go specjalistyczna firma faktoringowa lub bank kredytu kupieckiego. Należy zdawać sobie sprawę, że w operacji przydzielania faktoringu uczestniczą zawsze trzy strony. Faktorant i faktor odgrywają aktywną rolę, a odbiorca usług i towarów jest stroną pasywną. Inicjatorem operacji jest zawsze przedsiębiorca udzielający swoim odbiorom kredytu handlowego. Faktor może zgodzić się na finansowanie kredytu, co jest równoznaczne z przejęciem wierzytelności od faktoranta. Zazwyczaj klientami firm faktoringowych są przedsiębiorstwa handlowe lub produkcyjne, które posiadają duży poziom niezależności i wykazujące brak kapitału obrotowego.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Faktoring adresowany jest przede wszystkim przedsiębiorstwom prowadzącym sprzedaż usług i towarów innym firmom lub instytucjom, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Dla przykładu, przedsiębiorca sprzedający towar swojemu odbiorcy ustala, że płatność za dostawę zostanie uiszczona w przeciągu trzydziestu dni. W tym okresie formalnie realizowany jest przychód, co prowadzi do powstania zobowiązania podatkowego, pomimo że gotówka jeszcze nie wpływa na konto. Warto zdawać sobie sprawę, że w tym czasie może również zaistnieć potrzeba uregulowania innych należności – w tej sytuacji może pomóc faktoring.

Umowa faktoringu

Zawarcie umowy faktoringu następuje bardzo szybko. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim to, że przesłanki do jej zawarcia są całkowicie inne, niż ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. Ważnym czynnikiem okazuje się tzw. faktorowość transakcji. Jeżeli chcemy mieć pewność, że umowa zostanie sporządzona w korzystny sposób, to powinniśmy znaleźć dobrego prawnika, który pomoże nam w jej przygotowaniu.