28 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się organizowane przez Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza Sp.k. wspólnie z CCM Management seminarium poświęcone waloryzacji kontraktów budowlanych.

W swoich wystąpieniach prelegenci z naszej kancelarii – prof. dr hab. Adam Brzozowski oraz prof. dr hab. Wojciech Kocot – omówili ogólną charakterystykę, jak też praktyczne aspekty stosowania klauzuli rebus sic stantibus w prawie polskim w świetle najnowszego orzecznictwa oraz na tle uregulowań zagranicznych. Przedstawili także problematykę umownych klauzul waloryzacyjnych typu force majeure (siły wyższej) i hardship. Szczególne zainteresowanie Uczestników podczas kuluarowych dyskusji z prawnikami z naszej kancelarii wzbudziła kwalifikacja wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 epidemii  COVID-19 w krajach azjatyckich (mającej obecnie oficjalny status pandemii) jako przypadku siły wyższej lub nadzwyczajnej zmiany stosunków w świetle prawa polskiego i umów na bazie FIDIC. Podczas drugiej serii wystąpień głos zabrali inżynierowie z CCM Management – Andrzej Michałowski i Michał Lempkowski, którzy zaprezentowali uczestnikom praktyczne aspekty rzetelnej kalkulacji roszczenia opartego na ustawowej klauzuli rebus sic stantibus lub umownych klauzulach waloryzacyjnych, jak też problematykę analizy zmienności cen surowców w branży budowlanej pod kątem jej kwalifikacji jako nadzwyczajnej zmiany okoliczności. W roli moderatora wystąpił mec. Michał Stryjewski – wspólnik naszej Kancelarii, również specjalizujący się w zagadnieniach waloryzacji kontraktów.

 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu!