Z przyjemnością informujemy, że prawnicy naszej kancelarii: Prof. Adam Brzozowski oraz adw. Michał Stryjewski doprowadzili do wydania wyroku zmieniającego umowę i zasądzającego dodatkowe wynagrodzenie dla naszego Klienta – jednego z wiodących na polskim rynku wykonawców robót drogowych – z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 § 1 k.c. – rebus sic stantibus). W tym złożonym i skomplikowanym postępowaniu, który dotyczył wykonania drogowych robót budowlanych na jednej z dróg ekspresowych, podnoszone były argumenty związane z nadzwyczajnym wzrostem cen paliw oraz asfaltów w latach 2011 – 2012. Treść uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego można znaleźć pod tym adresem: 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001345_2016_Uz_2019-09-09_002