młotek sędziowski
For 25 years lawyers from the BARYLSKI BRZOZOWSKI i WSPÓLNICY Law Firm have been assisting entrepreneurs and individual clients with solving legal problems of all types. We provide continuous service in the area of commercial law, represent our Clients before courts, draft contracts and assist with implementing complicated projects.

We continue the traditions of the Klineman, Rose and Wolf – Poland Sp. z o.o. company, a leading Polish-American law firm registered in Poland in 1991, and owned by the Leeuw, Plopper&Earnest Law Firm based in Indianapolis, Indiana (formerly Klineman, Rose and Wolf P.C.), and their team of experienced lawyers. Since the year 2000, our Law Firm has been operating as a limited partnership under the business name of Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa. Its general partners are Tomasz Barylski, Adam Brzozowski and Wojciech J. Kocot.


The BARYLSKI BRZOZOWSKI i WSPÓLNICY A Law Firm has broad experience in providing services to both domestic and foreign entities. To our future employees we guarantee work on a highly specialized team of lawyers, where the people and their continuous development are of paramount importance. We highly appreciate mutual understanding of needs and see top quality of provided legal services as a key to success.

If you are interested in working with us, please send a message to: kariera@bbwlegal.pl

The most important academic papers and scientific publications by lawyers from our Firm:

Professor Adam Brzozowski

Systems and commentaries:

 1. System Prawa Prywatnego, vol. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna. Ed. A. Olejniczak. Warsaw: C.H. Beck, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, 2014 [Chapter VII Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania; nominalizm i waloryzacja];
 2. System Prawa Prywatnego, vol. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna. Ed. Łętowska, E. Warsaw: C.H. Beck, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, 2013 [Chapter V Umowy];
 3. System Prawa Prywatnego, vol. 7. Zobowiązania – część szczegółowa. Ed. Rajski, J. Warsaw: C.H. Beck, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, 2011 [Chapter VII Umowa o dzieło];
 4. Kodeks cywilny. Komentarz. Ed. Pietrzykowski, K. Vol. 1-2 [author of commentaries to the introduction and to Articles 66–81, 117–125, 356–360, 556–582, 627–658 of the Civil Code];

Monographs and textbooks:

 1. Zobowiązania. Część ogólna. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2013 [co-authored with Kaliński, M. Jastrzębski, J. and Skowrońska-Bocian, E.];
 2. Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2013 [co-authored with Kocot, W. and Skowrońska-Bocian, E.];
 3. Prawo rzeczowe. Zarys wykładu. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2012 [co-authored with Kocot, W. and Opalski, W.];
 4. Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu Cywilnego), Warsaw: C.H. Beck, 2013;
 5. Zobowiązania. Zarys wykładu, Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009 [co-authored with Czachórski, W., Safjan, M. and Skowrońska-Bocian, E.];
 6. Introduction To Polish Law. Ed. Frankowski, S. Kluwer Law International, 2005 [co-authored];
 7. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w prawie polskim (na tle prawa niektórych państw obcych), Warsaw: the University of Warsaw, 1992;
 8. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1986;

Articles in joint publications and periodicals:

 1. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus; waloryzacja świadczeń pieniężnych).” Studia Prawa Prywatnego, 2008, booklet 1(8);
 2. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w świetle art. 3571 k.c. oraz art. 6:111 Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów [in:] Europeizacja prawa prywatnego [materials from the 2nd All-Poland Convention of Civil Practice Lawyers]. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2008;
 3. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w świetle art. 3571 k.c. oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów (wybrane zagadnienia) [in:] Brzozowski, Adam, Kocot, Wojciech and Michałowska, Katarzyna (ed.): W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Warsaw: C.H. Beck, 2007;
 4. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w świetle art. 6471 k.c. [in:] Pyziak-Szafnicka, Małgorzata (ed.): Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków 2004;
 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną [in:] Piekara, Andrzej (ed.): Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej. Księga jubileuszowa w dziesięciolecie istnienia Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Warsaw: CSSTiRL UW, 2002;