Działalność naszej Kancelarii w zakresie prawa obrotu elektronicznego obejmuje zarówno potrzeby podmiotów prowadzących działalność handlową w Sieci (e-commerce) jak też tzw. pośredniczących dostawców usług elektronicznych (ISP, Internet Service Providers).

W zakresie e-commerce nasza Kancelaria Prawna prowadzi pełną obsługę prawną podmiotów świadczących usługi handlowe w Internecie. Z jednej strony, zapewniamy wsparcie w obszarach wspólnych dla handlu elektronicznego i tradycyjnego, tj. wybór formy prawnej planowanej działalności gospodarczej i jej uruchomienie, prowadzenie sporów z kontrahentami (etap przedsądowy, sądowy i egzekucyjny), zmiana formy prawnej/zakończenie działalności. Z drugiej strony, zapewniamy usługi specyficzne dla branży. W szczególności przygotowujemy oraz opiniujemy informacje przedkontraktowe, którymi przedsiębiorcy świadczący usługi on-line mają obowiązek posługiwać się przy zawieraniu umów w Sieci, a także opracowujemy regulaminy/wzorce umów. Szeroki zakres działalności i duże doświadczenie pozwalają nam zapewnić kompleksową obsługę prawną podmiotom prowadzącym internetowe serwisy aukcyjne oraz sklepy internetowe.

Kancelaria oferuje też obsługę prawną pośredniczących dostawców usług elektronicznych. W szczególności prowadzimy sprawy powstałe na gruncie odpowiedzialności usługodawców, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (mere conduit, caching, hosting). Szerokie możliwości wynikające z tych usług mogą prowadzić do dopuszczania się przez usługobiorców nadużyć lub łamania prawa. Zespół naszej Kancelarii posiada doświadczenie w sprawach m.in. z zakresu: przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spammingu, odpowiedzialności hostingodawców za treści tworzone przez użytkowników (tzw. user-generated content), monitorowania przechowywanych treści pod kątem ich bezprawności, ich blokowania (take-down) i odblokowywania (put-back).

Szczególne miejsce w pracy Kancelarii zajmują spory dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji w Internecie, m.in. o prawa do domeny internetowej. Nasi prawnicy mają dużą wiedzę z obszaru prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.