Reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi instancjami wymiaru sprawiedliwości, zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym. Staramy się zaoszczędzić czas i pieniądze tych, którzy powierzyli nam swoje sprawy, więc zawsze doradzamy polubowne sposoby rozwiązywania sporów sądowych. Eksperci naszej kancelarii pełnią prestiżową funkcję arbitrów w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, najbardziej znanym polskim sądem arbitrażowym.