Kancelaria prawna „Barylski Brzozowski i Wspólnicy” reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Uczestniczymy w procesie przygotowania środków ochrony prawnej i dokumentacji przetargowej, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach oraz samych ofert. Badamy i oceniamy oferty, jak i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dla Zamawiających przygotowujemy odpowiedzi na odwołania wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Dla Zamawiających, jak i Wykonawców przygotowujemy skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do Sądów Okręgowych oraz odpowiedzi na skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do Sądów Okręgowych. Wspieramy naszych Klientów (Wykonawców) podczas procedur odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzamy odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jak i zapewniamy reprezentację na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą rozpoznającą wniesione odwołanie bądź odwołania.

Pracę prawników naszej kancelarii cechuje rzetelność oraz skuteczność, na co wpływ ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed wszystkimi instancjami wymiaru sprawiedliwości.