Zatrzymana budowa przy CH Westfield Arkadia

Coraz głośniej o zatrzymanej budowie osiedla przy Centrum Handlowym Westfield Arkadia. Pod koniec kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził słuszność zeszłorocznego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchylającego decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. Autorami skargi do WSA, jak też pełnomocnikami przed NSA byli wspólnicy z naszej kancelarii Barylski Brzozowski i Wspólnicy, Maciej […]

Czytaj więcej

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w dob...

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w dobie pandemii COVID-19 Miło nam poinformować, że w najnowszym wydaniu prestiżowego czasopisma „Studia Prawa Prywatnego” (nr 2, 2020) ukazał się artykuł naszego wspólnika z Kancelarii Prawniczej Barylski Brzozowski i Wspólnicy prof. Adama Brzozowskiego pt. „Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w dobie pandemii – o konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków”. Pan […]

Czytaj więcej

Prof. Adam Brzozowski, jest autorem monografii na ...

Przypominamy, że nasz wspólnik, prof. Adam Brzozowski, jest autorem monografii na temat klauzuli rebus sic stantibus oraz poświęconych jej fragmentów t. 6 Systemu Prawa Prywatnego pod redakcją A. Olejniczaka i Komentarza do Kodeksu cywilnego pod red. K. Pietrzykowskiego, a także licznych artykułów naukowych na ten jakże aktualny obecnie temat. https://www.ksiegarnia.beck.pl/11188-wplyw-zmiany-okolicznosci-na-zobowiazania-klauzula-rebus-sic-stantibus-adam-brzozowski

Czytaj więcej

Sukces wspólników przed WSA

Na stronach NSA i w serwisie LEX ukazało się właśnie uzasadnienie wyroku z 9 marca 2020 r., którym WSA w Warszawie na skutek skargi naszej kancelarii, uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę jednego z największych osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Śródmieście. Autorami skargi byli mec. Maciej Kruszyński i mec. Michał Stryjewski z Kancelarii Prawniczej Barylski Brzozowski […]

Czytaj więcej

Podsumowanie konferencji dotyczącej nadzwyczajnej...

28 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się organizowane przez Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza Sp.k. wspólnie z CCM Management seminarium poświęcone waloryzacji kontraktów budowlanych. W swoich wystąpieniach prelegenci z naszej kancelarii – prof. dr hab. Adam Brzozowski oraz prof. dr hab. Wojciech Kocot – omówili ogólną charakterystykę, jak też praktyczne aspekty […]

Czytaj więcej

„Waloryzacja” kontraktów budowlanych – teor...

Już 28 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się seminarium pn. „Waloryzacja” kontraktów budowlanych – teoria a rzeczywistość. Organizatorami wydarzenia są Kancelaria Prawnicza “BARYLSKI BRZOZOWSKI I WSPÓLNICY oraz firma CCM Construction & Claims Management działająca na rynku usług doradczych branży budowlanej. Uczestnikom seminarium przedstawione zostanie szerokie spektrum zagadnień związanych z waloryzacją kontraktów budowlanych. Wydarzenie ma na celu przybliżenie […]

Czytaj więcej

Wyrok w sprawie rebus sic stantibus

Z przyjemnością informujemy, że prawnicy naszej kancelarii: Prof. Adam Brzozowski oraz adw. Michał Stryjewski doprowadzili do wydania wyroku zmieniającego umowę i zasądzającego dodatkowe wynagrodzenie dla naszego Klienta – jednego z wiodących na polskim rynku wykonawców robót drogowych – z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 § 1 k.c. – rebus sic stantibus). W tym złożonym […]

Czytaj więcej

Zmiana adresu kancelarii

Od 01.01.2020 r. zapraszamy Państwa do nowego biura, które znajduję się na ulicy Zakroczymskiej 13 lok. 1, 00-225 Warszawa. sprawdź na mapie

Czytaj więcej

Po trwającym wiele lat postępowaniu nasza kancel...

Po trwającym wiele lat postępowaniu nasza kancelaria doprowadziła do prawomocnego ustalenia, że podwyżka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu pod jednym z największych centrów handlowych w Warszawie jest uzasadniona jedynie w 19% w stosunku do kwoty wskazanej w wypowiedzeniu. Mec. Michałowi Stryjewskiemu i mec. Maciejowi Kruszyńskiemu, którzy reprezentowali powodową spółkę przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, […]

Czytaj więcej

Artykuł na łamach Rzeczpospolitej

W zeszłym roku informowaliśmy o wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku z 12 kwietnia 2018 r. (II CSK 399/17) w sprawie o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa, w której Powoda reprezentował nasz wspólnik, mec. Maciej Kruszyński. 23 marca 2019 r. na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Sędziego SN w stanie spoczynku Antoniego Górskiego, byłego przewodniczącego […]

Czytaj więcej

Dopuszczalność zawarcia umowy o zrzeczenie się ...

W kodeksie cywilnym ustawodawca nie przejął zawartego w art. 10 ust. 2  dekretu z dnia 8 października 1946 r. – Prawo spadkowe (Dz. U. Nr 60, poz. 328 z późn. zm.) uregulowania zgodnie, z którym zrzeczenie praw do dziedziczenia może być ograniczone do zrzeczenia się tylko prawa do zachowku. W związku z powyższym, w nauce prawa […]

Czytaj więcej

Wystąpienie profesora Adama Brzozowskiego podczas...

Wystąpienie profesora Adama Brzozowskiego, wspólnika naszej kancelarii Barylski Brzozowski i Wspólnicy na temat waloryzacji umownej podczas Konferencji Ochrona Konsumenta 2018 organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.youtube.com/watch?v=wmEHuO0sNPA

Czytaj więcej

Prawnicy z naszego działu procesowego reprezentuj...

Prawnicy z naszego działu procesowego reprezentują klientów także w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w tym w sprawach podatkowych. Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych złożonych przez mec. Macieja Kruszyńskiego Naczelny Sąd Administracyjny wyrokami z 15 maja 2018 r. uchylił zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (a także wyroki WSA w Warszawie z 2 marca 2016 r.) w przedmiocie […]

Czytaj więcej

Nasza kancelaria wspiera klientów również w pro...

Nasza kancelaria wspiera klientów również w procesach inwestycyjnych. Dzięki wspólnym wysiłkom prawników z zespołów nieruchomości i procesowego pod kierunkiem mec. Pawła Helty i mec. Macieja Kruszyńskiego doprowadziliśmy do uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla kilkunastohektarowej inwestycji w pobliżu Lotniska Chopina w Warszawie. W odwołaniu podnieśliśmy zarzuty związane m.in. ze sposobem wyznaczenia […]

Czytaj więcej

Z dumą informujemy…

Z dumą informujemy, że jeden z naszych procesualistów – mec. Maciej Kruszyński z kancelarii Barylski Brzozowski i Wspólnicy, we współpracy z kancelarią prof. Piotra Kruszyńskiego, doprowadził do uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie z powództwa przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem działanie przy wykonywaniu władzy publicznej. […]

Czytaj więcej

„Przekształcenie spółki handlowej będącej w...

W lipcowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego (2017/7) ukazał się artykuł współautorstwa prof. Wojciecha Kocota – jednego ze wspólników naszej Kancelarii oraz Dawida Buszmaka, zatytułowany „Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej”. Przepisy ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2017 poz. 2196 -dalej: „u.k.u.r.”), znowelizowane na mocy art. 7 ustawy z 14.04.2016 […]

Czytaj więcej

Wady i zalety sądów arbitrażowych

Aktualnie na terytorium państwa polskiego działa kilkadziesiąt stałych sądów arbitrażowych. Najczęściej znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie izb gospodarczych. Sądy polubowne posiadają swoje własne regulaminy oraz cenniki. Ich wyroki mają moc prawną odpowiadającą mocy wyroków sądów powszechnych. Aby dana sprawa trafiła do sądu arbitrażowego, to muszą się na to zgodzić obie strony postępowania. W arbitrażu […]

Czytaj więcej

Sąd arbitrażowy – co należy o nim wiedzie...

Sądy polubowne nazywane są również sądami arbitrażowymi. Są one prywatnymi instancjami, które powołane zostały do życia mocą woli stron. Ponieważ pełnią funkcję podobną do funkcji sądownictwa państwowego, to nazywa się je sądami. Należy jednak pamiętać, że sądy polubowne nie są instytucjami państwowymi, a postępowania w nich prowadzone oparte są na własnych autonomicznych zasadach. Postępowania przed […]

Czytaj więcej

Awanse partnerskie

Miło nam poinformować, że w poczet wspólników kancelarii zostali przyjęci jej wieloletni współpracownicy: mec. Michał Stryjewski, mec. Paweł Helta i mec. Maciej Kruszyński. Naszym nowym wspólnikom życzymy pomyślności w realizacji nowych wyzwań. Adwokat Michał Stryjewski jest związany z kancelarią „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa od 15 lat. Obok profesora Adama […]

Czytaj więcej

Sąd arbitrażowy – alternatywa dla sądu powsze...

Sądownictwo arbitrażowe to najchętniej wybierany sposób rozstrzygania sporów na całym świecie. Do jego największych zalet zaliczyć należy poufność, szybkość w prowadzeniu postępowania, oszczędność czasu i pieniędzy oraz specjalistyczne kwalifikacje arbitrów. Arbitraż to atrakcyjna alternatywa dla klasycznego sądownictwa powszechnego. Nic więc dziwnego, że cieszy się on coraz większym zainteresowaniem wśród małych i dużych przedsiębiorców. Niższa cena […]

Czytaj więcej